Aanvullend pensioen

Een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) is een Belgische pensioenvoorziening, behorende tot de tweede pijler, dus via werkgeversbijdrage. Aangezien een zelfstandige de eigen werkgever is, heeft de overheid de mogelijkheid geboden om deze groep een beperkt bedrag per jaar te laten storten in de tweede pijler. Hoewel door vennootschapsconstructies er toch mogelijkheden zijn om aan pensioenopbouw te doen via de tweede pijler, blijft dit een zeer populaire manier van pensioenopbouw door zijn gunstige fiscaliteit.

Met de individuele pensioentoezegging kunt u in een extralegaal pensioen voorzien met uitzonderlijk aantrekkelijke voordelen voor u persoonlijk, en voor uw bedrijf.

Uw persoonlijke voordelen:

  • U bouwt een ruim aanvullend pensioen op voor later, en uw bedrijf financiert het.
  • De absolute waarborg dat u het opgebouwde pensioenkapitaal altijd integraal zal krijgen, wat er ook gebeurt (faillissement, overname,…).
  • Aantrekkelijke rendementen: kapitaalwaarborg + winstdeling.
  • Aanvullende waarborgen op maat in geval van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.
  • Een bruikbare waarborg voor uw hypothecair krediet.

Voordeel voor uw bedrijf: een aanzienlijke belastingvermindering.

De bijdragen zijn aftrekbaar als beroepskosten.