Ongevallenverzekering

U bent loontrekkende of zelfstandige? Als zelfstandige heeft u reeds onze 24/24 polis of een verzekering gewaarborgd inkomen? Of u zoekt een goedkoper alternatief voor u en uw gezinsleden.

Als loontrekkende bent u door uw werkgever verzekerd bij ongevallen op het werk (of op de arbeidsweg) door de verplichte polis Arbeidsongevallen. Wij verzekeren u voor de ongevallen in het privéleven.

Waarborgen: u kiest zelf welke waarborgen u wenst.

U kiest eerst één of meerdere hoofdwaarborgen:

  • kapitaal bij overlijden
  • kapitaal bij blijvende invaliditeit
  • een dagvergoeding in geval van tijdelijke werkongeschiktheid of een dagvergoeding in geval van hospitalisatie
  • de medische kosten