BA Uitbating

Waar de familiale polis optreedt voor uw aansprakelijkheid in uw privéleven, komt deze polis tussen voor uw aansprakelijkheid in uw beroepsleven. Via de basiswaarborg BA uitbating dekt deze polis de extracontractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden (met inbegrip van uw cliënteel) veroorzaakt door u, uw personeel, uw bedrijfsterrein en materiaal tijdens het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten.  U kunt deze polis uitbreiden met de waarborgen BA toevertrouwde goederen en/of BA na werken/BA product.

  • De BA toevertrouwde goederen verzekert de schade aan de goederen van derden waaraan u werkt of welke u gebruikt voor het uitoefenen van uw beroep.
  • De BA na levering verzekert u voor schade aan derden door u geleverde goederen of werken.

Wat is nu het verschil tussen contractuele aansprakelijkheid en extracontractuele aansprakelijkheid?

  • Dit is heel eenvoudig te omschrijven. Extracontractuele aansprakelijk is de aansprakelijkheid bij schade aan personen die niet in een contract zijn opgenomen. Contractuele aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid wegens het niet naleven van verbintenissen tussen partijen met schade tot gevolg.

Belangrijk: de BA uitbating verzekert u steeds voor uw extracontractuele aansprakelijkheid. Indien u ook uw contractuele aansprakelijkheid wenst te verzekeren dan adviseren wij u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.