Bestuurdersaansprakelijkheid

U bent bestuurder of beheerder van een onderneming of vzw, dan heeft u geen gemakkelijke taak. Niet alleen maakt u vaak lange en vermoeiende dagen, de zware verantwoordelijkheden brengen bovendien steeds meer stress met zich mee. En of dit nog niet volstaat, loopt u bovendien een risico verbonden aan uw aansprakelijkheid als bestuurder. Een risico dat, bij fouten of nalatigheid in de uitoefening van uw functie, zelfs uw privévermogen kan bedreigen.

Factoren zoals de steeds striktere wetgeving op vennootschappen en de toenemende complexiteit van het economische leven, doen dit risico onophoudelijk toenemen. Dit effect wordt nog versterkt door de internationalisering van het bedrijfsleven, de fusie van ondernemingen en andere technische evoluties.

Een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders of beheerders van een vennootschap is voor bedrijfsleiders dan ook onmisbaar. Daarom stellen wij een bestuurdersverzekering voor. Een oplossing op maat van KMO’s en verenigingen.

  • Een product op maat van KMO’s en vzw’s.
  • Een contract zonder verborgen uitzonderingen.
  • Een dekking tegen alle financiële klachten gericht tegen uw klanten.
  • Aanzienlijke tussenkomsten in de verdedigingskosten.
  • Een eenvoudige onderschrijving en een gemakkelijk beheer.
  • Iedereen die financiële schade geleden heeft, kan een klacht indienen tegen één of meerdere bestuurders. De eiser moet wel kunnen bewijzen dat een fout van de bestuurder aan de basis ligt van de geleden schade.