Corona update: Fiscaal regime VAPZ

Corona update: Fiscaal regime VAPZ.

 

De federale regering heeft een aantal maatregelen genomen om de zelfstandigen wat meer ademruimte te geven. Dit onder meer door uitstel of zelfs vrijstellingen in de sociale bijdragen.

Let op: deze maatregel kan ook invloed hebben op de fiscale voordelen van uw VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)

 

Wat als ik kies voor een uitstel van mijn sociale bijdragen? Worden mijn fiscale voordelen uit mijn VAPZ dan ook uitgesteld?

  • De fiscus heeft hiervoor een éénmalige administratieve tolerantie in toegekend om de fiscale aftrekbaarheid als beroepskost van uw VAPZ voor 2020 niet te verwerpen.  Om de fiscale aftrekbaarheid van de premies VAPZ voor het inkomstenjaar 2021 te verkrijgen, zal de belastingplichtige vanzelfsprekend de sociale bijdragen van dat jaar, inclusief de in 2020 uitgestelde bijdragen die in 2021 vervallen, moeten betalen.

 

In het geval de belastingplichtige de in 2021 opeisbare sociale bijdragen niet betaalt, zijn de in datzelfde jaar betaalde premies VAPZ fiscaal niet aftrekbaar . Dit heeft echter geen gevolgen voor de toegestane aftrek van de in 2020 afgetrokken premies VAPZ.

Wat als ik kies voor een vrijstelling van mijn sociale bijdragen? Heb ik dan nog een fiscaal voordeel?

  • Indien u een vrijstelling aanvraagt van uw sociale bijdragen, dan is er ook geen fiscaal voordeel mogelijk. Let op: dit fiscaal voordeel vervalt 100% ook wanneer u reeds één of meerdere kwartalen sociale bijdragen heeft betaald. Het is dus niet zo dat u nog een fiscaal voordeel heeft binnen uw VAPZ op basis van de reeds betaalde sociale bijdragen.

, , , , ,