Cyberverzekering

Wat is een cyberverzekering:

Waar de meeste verzekeringspolissen zich hoofdzakelijk toespitsen op het (financieel) vergoeden van een verzekerd schadegeval, gaat een cyberpolis veel verder dan dat. Zo verschaft deze toegang tot diverse preventietools, voorziet deze technische en juridische bijstand in geval van schade, en wordt zowel de eigen schade als de schade aan derden vergoed.

 

Preventie:

Het onderschrijven van een cyberpolis geeft u toegang tot diverse preventietools gaande van online platforms om uw personeel te op te leiden, cyberrisico’s te herkennen, over vrijblijvende securityscans- en screenings te beschikken, tot nazicht van de gegevensverwerkingsovereenkomsten en -contracten.

 

Bijstand:

Het snel en efficiënt identificeren, aanpakken en oplossen van een cyberincident is van cruciaal belang om verdere schade te voorkomen of zoveel als mogelijk te beperken. Daarnaast dient u rekening te houden met strikte procedures en protocollen in verband met het rapporteren van mogelijke datalekken.

 

Een gespecialiseerd crisismanager staat 24/7 voor u klaar en zal na een telefonische analyse, onmiddellijk de nodige acties ondernemen. Denk hierbij aan:

 • Het ter plaatste sturen van IT-professionals die samen met uw eigen IT-specialist of externe IT-partner, het cyberincident zullen aanpakken, indammen en op zoek gaan naar de oorzaak van de schade alsook de verloren data trachten te recupereren.
 • Het aanstellen van een advocaat gespecialiseerd in privacy en GDPR-wetgeving, die een mogelijke datalek zal evalueren en indien nodig de rapportering aan de autoriteiten zal begeleiden.
 • Het coördineren van bijkomende diensten zoals de wettelijk verplichte kennisgeving aan uw contacten in geval van verlies van hun gegevens, het opzetten van een tijdelijk callcenter voor klantenondersteuning en het beperken van eventuele imagoschade.

 

Waarborgen:

 • Aansprakelijkheid:
  • privacy- en netwerkbeveiligingsaansprakelijkheid: juridische kosten, administratieve boetes, enz…
  • cyber en/of multimedia aansprakelijkheid: virusverspreidingen via uw website, accidentele schending van auteursrechten
 • Eigen schade:
  • bedrijfsschade tot drie maanden: uw webshop is onbereikbaar, bestelsysteem valt uit, …
  • schade door hacking : herstelling van uw netwerk, software, data enz…
  • cyberafpersing: bijstand en indien nodig vergoeding van het losgeld
  • cyberdiefstal: extra belkosten na hacking van uw belcentrale
 • Bijstand en diensten:
  • crisismanagement:
   • initiële schademelding via een internationaal contactnummer
   • vervolgens zal u binnen de 30 minuten gecontacteerd worden door een lokale Nederlandstalige servicepartner die de diensten verder coördineert en uw aanspreekpunt zal zijn voor het verdere verloop van uw schadedossier
   • technische en/of juridische bijstand in geval van een cyberincident
   • forensisch onderzoek, kosten voor kennisgeving aan klanten, leveranciers, overheid enz…
   • optionele dekking bestuursleden: dekking voor bestuurders en hun gezinsleden voor cyberafpersing, cyberpesten, cyberlaster enz… Kosten zijn gedekt tot € 3.000 .

 

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte en advies.

, , , , , , ,