Hospitalisatie

Een hospitalisatieverzekering is niet verplicht in België. Het wordt wel aangeraden omwille van de hoge ziekenhuiskosten die gepaard gaan met een opname, een medische ingreep, een ambulante behandeling(*) voor een zware ziekte,… . Naargelang de tegemoetkoming van uw ziekteverzekering, betaalt u zelf het resterende bedrag.

Als u uw werkgever verlaat, kunt u uw beroepsgebonden hospitalisatieverzekering op individuele basis verderzetten. Deze verderzetting dient u binnen een bepaalde termijn na het verlies van uw beroepsgebonden verzekering aan te vragen. U behoudt een minstens gelijkwaardige dekking, maar uw premie zal sterk toenemen, zeker rond uw 65ste levensjaar. Net die toekomstige premieverhoging kunt u opvangen door uw huidige individuele contract om te vormen naar een ‘wachtpolis’.  Zo blijft uw instapleeftijd in de individuele verzekering behouden, en kunt u beroep doen op een betaalbare individuele verzekering na het verlaten van uw werkgever.

Iedereen weet dat een ziekenhuisopname ingevolge een ziekte, ongeval of bevalling, een flinke hap kan nemen uit het gezinsbudget. Het ziekenfonds komt soms maar in beperkte mate, of helemaal niet, tegemoet in de kosten. We weten ook niet wat de toekomst zal brengen en sommige ziekten kunnen – vaak voor onbepaalde tijd – aanzienlijke kosten teweegbrengen.

Een medische behandeling beperkt zich overigens meestal niet tot het verblijf in het ziekenhuis: er blijken meer en meer behandelingen vóór en na de hospitalisatie nodig te zijn.

Welke waarborgen zijn verzekerd?

De waarborg Hospitalisatie (inclusief one-day clinic):

  • alle medische kosten tijdens de opname die overblijven na de tegemoetkoming van het ziekenhuis worden terugbetaald, zonder beperking van bedrag of duur;
  • volledige terugbetaling van de prestaties waarin het ziekenhuis niet tegemoetkomt;
  • u kiest vrij uw arts en ziekenhuis;
  • de waarborg omvat eveneens de terugbetaling van de kosten voor het vervoer per ziekenwagen en de transfers tussen ziekenhuizen;
  • per helikopter: transport van de plaats van het ongeval naar het ziekenhuis;
  • het verblijf van één van de ouders van een gehospitaliseerd kind, voor zover dit medisch noodzakelijk is;
  • de kosten van het verblijf van een orgaandonor;
  • de palliatieve verzorging in het ziekenhuis.