Hospitalisatie KMO

Meer en meer ondernemingen onderschrijven een hospitalisatieverzekering voor hun medewerkers. Vraag ook voor uw onderneming onze beste voorwaarden. Hier vindt u reeds een overzicht van onze sterke punten. Ook indien u reeds een Hospitalisatieplan heeft onderschreven, maken wij er graag gebruik van om uw huidige contracten te vergelijken met de huidige marktvoorwaarden.

De aanvullende hospitalisatieverzekering die wij u voorstellen betaalt de kosten terug ten gevolge van een hospitalisatie naar aanleiding van een ongeval, ziekte of bevalling. Overzicht van de voornaamste waarborgen:

 • 100% terugbetaling ziekenhuisfactuur na opname ten gevolge van ziekte, ongeval of bevalling
 • vrije keuze van arts, ziekenhuis en kamer (ook éénpersoonskamer)
 • veen wachttijd voor ziekte en ongeval
 • pré- en posthospitalisatie
 • globale terugbetaling – ook wanneer het ziekenfonds (RIZIV) niet tussenkomt
 • onbeperkte duur en onbeperkt bedrag van uitbetaling
 • levenslang en wereldwijd
 • uitbetaling in ééndagskliniek
 • zwangerschap + bevalling is inbegrepen
 • ook bevallingen thuis
 • zonder of met vrijstelling = vast bedrag per persoon / verzekeringsjaar (vooraf gekend eigen risico)

Bovendien is men verzekerd voor de thuisbehandeling van een aantal zware ziekten zoals kanker, leukemie, ziekte van Parkinson,….