Juridisch advies

Het belang van een goede rechtsbijstandsverzekering is de dag van vandaag niet meer weg te denken.  Soms komt u, buiten uw wil om, in een situatie terecht waar u als slachtoffer gerechtigheid wenst.

Bijvoorbeeld als zijnde zwakke weggebruiker, in geval van verborgen gebreken aan uw voertuig, de hond van de buren bijt iemand van uw gezin, uw vlucht heeft meer dan zes uur vertraging, u bent het slachtoffer van een vechtpartij, enz… .

Deze situaties zijn een dagelijkse realiteit. Een goede rechtsbijstandsverzekering zal u en uw gezin hierbij helpen.

Naast de klassieke rechtsbijstandsproducten, is er ook de rechtsbijstandsverzekering die fiscaal aftrekbaar is.

Slechts 10% van de gezinnen heeft een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering die hen de juridische middelen aanreikt om bij conflicten hun belangen te verdedigen. Om meer mensen toegang te geven tot het recht, heeft de regering een nieuwe fiscale stimulans uitgewerkt. De wet tot het toegankelijk maken van justitie is op 5 april 2019 door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd.

Wat betekent dit concreet?

De wet voert een belastingvermindering in voor de premies van de rechtsbijstandsverzekeringen die voldoen aan een aantal voorwaarden inzake de gedekte risico’s en waarborgen.

De verzekeringsnemer kan tot €310 premie per jaar inbrengen (geïndexeerd): dit kan vanaf het aanslagjaar 2020 een belastingvermindering tot €124 opleveren. De wet bepaalt uitsluitend de minimale voorwaarden waaraan een rechtsbijstandsverzekering moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor een fiscale stimulans van de overheid. Het is de verantwoordelijkheid van de verzekeringsmaatschappij om aan deze waarborgen te voldoen. Met andere woorden, u krijgt van uw rechtsbijstandsverzekeraar een fiscaal attest maar dit attest zou niet voldoen aan de opgelegde voorwaarden; dan blijft u genieten van dit fiscaal voordeel en zal de verzekeringsmaatschappij de boete hierop dragen.

Dankzij deze fiscale maatregelen zullen nog meer mensen zich kunnen wapenen met een solide rechtsbijstandverzekering.