Personen

Exclusief personen
Verzekering personen

Deze verzekering is voor iedereen die zichzelf en zijn gezin financieel wil beschermen tijdens sleutelmomenten in het leven. Deze oplossing is ook geschikt voor precieze behoeften zoals de dekking van niet-geregistreerde schenkingen, bv. met een termijn van vier jaar. In veel gevallen zijn de premies lager dan de schenkings- of successierechten.

Een overlijdensverzekering heeft naast schenkings- of successierechten ook als doel om de levenstandaard van uw nabestaanden veilig te stellen.

Verder is het te verzekeren bedrag vrij te bepalen door de verzekerde.

U heeft als klant bij ons de keuzemogelijkheid tussen enige premie, periodieke premie of jaarlijkse premie.

U kan uw overlijdensverzekering eveneens linken aan een krediet.

De overlijdensverzekering kan ook afgesloten worden door een vennootschap als bescherming tegen overlijden van de bedrijfsleider of als financïele zekerheid voor de nabestaanden van de bedrijfsleider.

Om een overlijdensverzekering zo optimaal mogelijk naar uw behoeften te maken, kan u steeds beroep doen op één van onze accountmanagers