Successie

Het is belangrijk uzelf en uw gezin financieel te beschermen tijdens aangrijpende momenten in uw leven. Deze oplossing is tevens ook geschikt voor meer precieze behoeften, zoals de dekking van niet-geregistreerde schenkingen, bijvoorbeeld met een termijn van vier jaar. In veel gevallen zijn de premies lager dan schenkings- of successierechten.

Een overlijdensverzekering heeft naast schenkings- of successierechten, ook het doel om de levensstandaard van uw nabestaanden veilig te stellen.

Verder is het te verzekeren bedrag vrij te bepalen door de verzekerde.

U heeft als klant bij ons de keuzemogelijkheid tussen enige premie, periodieke premie of jaarlijkse premie.

U kan uw overlijdensverzekering eveneens koppelen aan een krediet.

De overlijdensverzekering kan afgesloten worden door een vennootschap als bescherming tegen overlijden van de bedrijfsleider, of als financiële zekerheid voor de nabestaanden van de bedrijfsleider.

Om een overlijdensverzekering zo optimaal mogelijk naar uw behoeften te maken, kan u steeds beroep doen op één van onze vertegenwoordigers.