Nieuws
|
30 mei 2022

Fiscale optimalisatie via uw levensverzekering

We bekijken graag de bestaande fiscale levensverzekeringen van dichtbij. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste fiscale opportuniteiten voor u als zelfstandige.

Zelfstandigen met vennootschap

Bedrijfsleiders met een vennootschap kunnen gebruikmaken van de individuele pensioentoezegging. Het IPT zorgt ervoor dat u als bedrijfsleider op een fiscaal gunstige manier een aanvullend pensioenkapitaal kunt opbouwen. De premies worden altijd door de vennootschap gestort en zijn fiscaal aftrekbaar wanneer ze binnen de zogenaamde 80%-regel vallen. Het opgebouwde kapitaal wordt uitgekeerd wanneer u met pensioen gaat. U kunt het kapitaal echter al eerder aanwenden voor private vastgoedfinancieringen.

Iedere zelfstandige die sociale bijdragen in hoofdberoep betaalt, kan eveneens gebruikmaken van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. Stortingen die in dat kader worden gedaan, zijn een volledig aftrekbare kost.

Zelfstandigen zonder vennootschap

Zelfstandigen die geen vennootschap hadden, konden tot voor kort naast het VAPZ geen bijkomend pensioen opbouwen via de tweede pijler. De pensioenovereenkomst voor zelfstandigen bracht daar in 2018 echter verandering in. Het maximaal op te bouwen kapitaal binnen de POZ wordt bepaald door een aangepaste 80%-regel. De premies die binnen deze regel vallen, zorgen voor een belastingvermindering van 30 procent in de personenbelasting. Het fiscaal voordeel is bijgevolg kleiner dan bij het VAPZ.

Net zoals bij IPT kunnen de voorbije loopbaanjaren gefinancierd worden door middel van een backservice. Een belangrijk onderscheid hierbij is dat er hoogstens tot 1 januari 2018 teruggekeerd kan worden. Bij de IPT kan dit dan weer tot 10 jaar voor de opstart van de vennootschap. De POZ kan net zoals het VAPZ en de IPT aangewend worden voor vastgoedfinanciering.

Pensioensparen en langetermijnsparen

Naast de hierboven besproken optimalisaties in de tweede pijler (IPT, VAPZ en POZ), kan ook de derde pijler geoptimaliseerd worden. In dit kader bestaan er nieuwe fiscale maxima voor pensioen- en langetermijnsparen. Voor het klassieke pensioensparen werd in 2018 het fiscaal maximum aangepast naar 990 euro. Voor het langetermijnsparen bedraagt dit fiscaal maximum 2.350 euro. Het fiscaal voordeel is daarbij 30 procent. Sindsdien kan bovendien tot 1.270 euro in het pensioensparen worden gestort. Het fiscaal voordeel wordt daarbij echter beperkt tot 25 procent.

Het is dus erg belangrijk om steeds alle mogelijke fiscale parameters in het oog te houden. Alleen zo kunt u de voor u perfecte combinatie samenstellen. En die hangt sterk samen met uw eigen situatie als zelfstandige. Hebt u advies nodig bij het samenstellen van de ideale combinatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten via info@ld-m.be

door Willem De Bock en Charlotte De Fruytier