Nieuws
|
8 september 2022

Wat met de arbeidsongevallenverzekering tijdens het hybride werken?

Enkele jaren geleden werd telewerk slechts in enkele bedrijven aangeboden. Daar bracht de coronapandemie verandering in. Het telewerken kwam van de grond en was zelfs tijdelijk een verplicht gegeven. Anno 2022 kunnen we stellen dat hybride werken, waarbij een werknemer deeltijds van thuis uit kan werken, de toekomst is. Maar wat als uw werknemer tijdens het thuiswerken van de trap valt? Of hij verbrandt zich aan heet water om een kopje thee te maken tijdens zijn pauze? Wij zochten het voor u uit.

Wat wordt er gezien als een arbeidsongeval?

Arbeidsongevallenverzekeraars hebben zich moeten aanpassen aan de veranderende realiteit van het hybride werken.  Om van een arbeidsongeval te kunnen spreken moet het wel gaan om een ongeval met letsel, dat gebeurde tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Er moet ook een arbeidsrelatie zijn die onder toepassing van de arbeidsongevallenwet valt.

De wet zegt: als uw medewerker van de trap valt tijdens het thuiswerk, terwijl hij naar een andere verdieping gaat om een document uit de printer te halen, dat hij in het kader van zijn opdracht heeft afgedrukt, dan gaat het om een arbeidsongeval.  Als diezelfde werknemer van de trap valt omdat de postbode aanbelt die met een privépakket voor de deur staat, dan is er geen sprake van een arbeidsongeval.

Een ongeval tijdens de verplaatsing van en naar het werk wordt eveneens gekwalificeerd als een arbeidsongeval en valt daardoor ook onder de arbeidsongevallenverzekering.  In het geval van telewerk gaat dit dan om de verplaatsing van en naar de opvang of school van de kinderen en de plaats waar de werknemer maaltijden koopt of eet.

Schriftelijke afspraken

Om de bewijslast te vereenvoudigen is het van belang dat er schriftelijke afspraken gemaakt worden met de medewerker omtrent telewerk.  Het is dan ook zinvol om de werktijden en -plaats m.b.t. het telewerk te vermelden in de communicatie met uw medewerker.

De meeste verzekeraars voorzien ondertussen in een automatische dekking voor telewerk, maar ook in dekkingsuitbreidingen voor opdrachten in het buitenland, voor seminaries en congressen en voor ontspanning en culturele evenementen georganiseerd door de werkgever. 

Wilt u zeker zijn dat ook uw verzekering aangepast is aan uw huidige noden? Neem dan even contact op met uw verzekeringstussenpersoon.