Nieuws
|
12 september 2023

Het belang van een bestuurdersverzekering voor vzw’s

Vzw's spelen een belangrijke rol in de samenleving door zich in te zetten voor diverse doelen en belangen. Net als bij bedrijven hebben bestuurders van vzw's de verantwoordelijkheid om de organisatie effectief te besturen en de belangen van alle belanghebbenden te behartigen. Het afsluiten van een bestuurdersverzekering, ook wel bekend als een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, is van cruciaal belang voor vzw-bestuurders. In dit artikel bespreken we het nut ervan.

Bescherming tegen financiële aansprakelijkheid

Net zoals bestuurders van commerciële bedrijven, kan je als vzw-bestuurder geconfronteerd worden met claims en juridische geschillen. Claims kunnen voortkomen uit nalatigheden, onrechtmatig handelen of onzorgvuldigheid bij het uitvoeren van de taken. Deze claims kunnen afkomstig zijn van leden, vrijwilligers, subsidieverstrekkers of andere belanghebbenden. Een bestuurdersverzekering biedt bescherming door de kosten van juridische verdediging en eventuele schadevergoedingen te dekken. Hierdoor worden de persoonlijke financiën van de bestuurders beschermd.

Daarnaast opereren vzw's in een complexe omgeving met specifieke uitdagingen en risico's. Bestuurders moeten voldoen aan tal van wet- en regelgevingen met betrekking tot non-profitorganisaties, belastingaangelegenheden en rapportageverplichtingen. Bovendien kunnen ze te maken krijgen met aansprakelijkheid op het gebied van personeelsbeheer, contractuele verplichtingen en fondsenwerving. Een bestuurdersverzekering biedt bescherming tegen deze risico's en minimaliseert de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders.

Bescherming van de belangen van de vzw

Naast het beschermen van de persoonlijke financiën van bestuurders, draagt een bestuurdersverzekering ook bij aan de bescherming van de belangen van de vzw zelf. Een succesvolle claim tegen een bestuurder kan leiden tot financiële verliezen voor de organisatie en reputatieschade. Door een bestuurdersverzekering af te sluiten, zorgt de vzw ervoor dat de continuïteit van haar activiteiten gewaarborgd blijft, zelfs in geval van juridische geschillen.

Aantrekken van deskundige bestuurders

Dankzij een bestuurdersverzekering zal het aantrekken van deskundige en gekwalificeerde bestuurders voor de vzw vlotter verlopen. Potentiële bestuurders zullen waarderen dat de vzw de nodige maatregelen neemt om hun persoonlijke aansprakelijkheid te beschermen. Dit wekt vertrouwen en zorgt voor gemoedsrust.

Conclusie

Een bestuurdersverzekering is van essentieel belang voor bestuurders van vzw’s. Het biedt bescherming tegen persoonlijke financiële aansprakelijkheid en dekt juridische kosten en schadevergoedingen. Vzw’s opereren in een complex landschap en bestuurders worden geconfronteerd met verschillende risico's en uitdagingen. Met een bestuurdersverzekering kunnen zij met vertrouwen hun taken uitvoeren, wetende dat hun persoonlijke financiën en de belangen van de vzw zijn beschermd.

Meer weten of advies nodig over jouw verzekeringen? Contacteer dan één van onze experten via info@ld-m.be.

Kent u deze producten al?