Nieuws
|
5 oktober 2022

Uw brandverzekering en de stijgende (herop)bouwkosten

In tal van sectoren worden momenteel prijsstijgingen gecommuniceerd.  De bouwsector is hier zeker geen uitzondering op.  Ook de premie voor de brandverzekering zal op uw volgende vervaldag hoger zijn dan vandaag.  Deze premieverhoging is niet helemaal te wijten aan een commercieel initiatief dat uitgaat van de verzekeringsmaatschappij.  De ABEX-index speelt hier echter een belangrijke rol in. We lichten u graag in.

ABEX-index?

De ABEX-index is de index die gebaseerd is op de evolutie van de kostprijs voor de bouw van gebouwen.  Twee keer per jaar wordt deze index aangepast en de laatste aanpassing in juli bracht opnieuw een verhoging van de index, deze keer zo’n 8,7%, met zich mee.  Hierin zit de stijging van de grondstofprijzen, materiaalkosten en lonen opgenomen.

Bescherming

De stijging van de premie van de brandverzekering als gevolg van de stijging van de ABEX-index is geen loutere prijsverhoging.  Het belangrijkste gevolg van de stijging van de ABEX-index is dat het kapitaal dat opgenomen is in uw brandverzekering evenredig met deze index zal stijgen.  Anders gezegd zal de heropbouwwaarde die verzekerd is in uw contract verhogen door toepassing van deze index.  Dit zorgt ervoor dat als u schade heeft, de herstelling kan gebeuren aan de huidige marktconforme voorwaarden en dat u niet plots te maken krijgt met onderverzekering.  Als gevolg van de stijging van het kapitaal zal de premie voor de brandverzekering dan ook stijgen.  De ABEX-index zorgt er dus voor dat schade aan uw onroerend patrimonium ook beschermd is tegen prijsstijgingen.

Een cijfervoorbeeld

In januari 2019 verzekert u uw gebouw voor 400.000 euro. De ABEX index is op dat moment 809 en u betaalt 1.000 euro premie.  De ABEX is in de loop van 2022 opgelopen tot 954.  De stijging van de ABEX index zorgt ervoor dat het verzekerd kapitaal met 71.693,45 euro zal stijgen.  Als de premie enkel de stijging van de ABEX zou volgen, dan zou deze 1.179,23 euro worden.  In het huidige klimaat is de stijging van de premie van de brandverzekering dus hoofdzakelijk toe te wijzen aan de stijging van de bouwkosten.

Ook de hospitalisatieverzekering wordt duurder

Als gevolg van de oplopende inflatie en stijging van medische kosten zullen ook de premies voor hospitalisatieverzekeringen komend jaar wellicht sterk toenemen. Op basis van de huidige index van consumptieprijzen en medische index kunnen stijgingen tot 13,10% worden verwacht. 

geschreven door Willem De Bock