Nieuws
|
5 december 2022

De impact van het hoger wettelijk pensioen op de IPT premie

Eerder dit jaar communiceerde de belastingadministratie dat de aanvullende pensioenopbouw voor een zelfstandige beperkt werd, omwille van het gestegen wettelijk pensioen. Er bleven echter veel vragen over bij de toepassing van dit standpunt. Intussen is het stof deels neergedaald en is er enige duidelijkheid over hoe hiermee moet worden omgegaan. Maar de impact op het aanvullende pensioen voor zelfstandigen met vennootschap blijft groot.

80%-regel

Het extra-wettelijk pensioen dat een zelfstandige via de vennootschap kan opbouwen hangt af van de zogenaamde 80%-regel. Een belangrijke parameter in deze berekening is het wettelijk pensioen. Hoe hoger het wettelijk pensioen, hoe minder ruimte in de 80%-regel en dus hoe lager de aftrekbare premies die kunnen gestort worden.

Eerder dit jaar publiceerde de belastingadministratie een circulaire met nieuwe richtlijnen rond de berekening van de 80%-regel. Er bleven echter nog veel vragen rond de concrete toepassing van deze circulaire. Aan het einde van de zomer heeft de fiscus één en ander verduidelijkt, maar de impact op de pensioenopbouw van zelfstandigen blijft echter even groot. De aftrekbare premies voor zelfstandigen zullen dan ook sterk dalen.

(Toekomstige) Premies

De circulaire blijft ook na overleg met de verzekeringssector van toepassing vanaf 2021, althans voor de jaarrekeningen met afsluitdatum 31 december 2021. Gezien de circulaire pas verscheen in 2022 blijft dit een vreemd gegeven dat vaak resulteert in een lagere aftrekbare premie die in het verleden werd gestort. Ook voor 2022 werden inmiddels al heel wat premies gestort.

De oplossing die de fiscus hier voorziet is dat de zelfstandige er enerzijds voor kan kiezen om een deel van de premie spontaan als verworpen uitgave aan te geven. Met andere woorden: het belastingvoordeel wordt op de premie teruggeboekt. Anderzijds voorziet de fiscus de mogelijkheid om teveel gestorte premies over te dragen naar toekomstige jaren waarin dan minder kan gestort worden.

Voor toekomstige premies is het zo dat de maximaal aftrekbare premie voor alle zelfstandigen zal dalen. De enige manier om hieraan te ontsnappen is door het optrekken van de wedde uit de vennootschap.

Het optrekken van het wettelijk pensioen is een goede zaak voor zelfstandigen. De keerzijde van de medaille is echter dat het aanvullend pensioen verder beperkt wordt. De fiscaalvriendelijke mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen zijn ontegensprekelijk verminderd. Wie als zelfstandige de levensstandaard na pensionering wenst aan te houden zal naast de 2de en 3de pijler ook op andere manieren moeten zorgen voor een extra appeltje voor de dorst.

Vragen hierover? Contacteer dan één van onze experten via info@ld-m.be.