Nieuws
|
11 januari 2023

Hoe behoudt u stabiliteit in de onderneming bij overlijden van een vennoot?

Als vennoot van een bedrijf valt het belang van stabiliteit niet te onderschatten. Wanneer een medevennoot overlijdt, worden zijn erfgenamen aandeelhouder met het daarbij horende zeggenschap. Maar is dit wel altijd het ideale scenario in het kader van de continuïteit van de onderneming?

Stel een goede aandeelhoudersovereenkomst op

Bij een overlijden gaat het vermogen inclusief de aandelen naar de erfgenamen. Maar kunnen en willen deze de activiteit wel verderzetten? Hoe is de relatie met de zakenpartners? En kunnen de successierechten op de verkregen aandelen worden betaald?

Veel van deze problemen kunnen worden opgelost door een goed opgestelde aandeelhoudersovereenkomst. Daarbij kan worden bepaald dat de medevennoten de eerste mogelijkheid krijgen om de aandelen over te kopen. In de overeenkomst kan ook meteen de manier van waardering worden vastgelegd waardoor discussie over de toekomstige waarde kan worden voorkomen.

Overlijdensdekking

De mate waarin aandelen moeten worden overgenomen kan dan wel worden vastgelegd. Dit betekent uiteraard nog niet dat de medevennoten voldoende financiële middelen beschikbaar hebben om deze aandelen over te nemen. Dit kan dan weer worden opgelost door het afsluiten van een overlijdensdekking, waarbij de medevennoten een bedrag uitgekeerd krijgen bij overlijden van een vennoot. Met het uitgekeerde bedrag van de overlijdensverzekering kunnen de aandelen worden overgenomen van de erfgenamen. Op die manier is de continuïteit van de vennootschap gegarandeerd. Zo hebben de nabestaanden dan financiële middelen ter beschikking in plaats van aandelen die gepaard gaan met successierechten en de nodige zorgen.

Conclusie?

Het is dus vooral belangrijk om discussies rond aandeelhouderschap te vermijden en te zorgen voor stabiliteit als één van de vennoten onverwacht overlijdt. Naast de aandeelhouderschapsovereenkomst is een passende overlijdensdekking op maat hierbij vaak een must.

Vragen hierover? Contacteer dan één van onze experten!

Geschreven door Willem De Bock