Nieuws
|
27 maart 2023

Vergoed verlof, ook voor zelfstandigen

Het is algemeen geweten dat de sociale zekerheid in België voor werknemers in verschillende stelsels vergoed verlof voorziet. Minder gekend is dat er ook voor zelfstandigen in een aantal gevallen tegemoetkomingen zijn. We overlopen de meest courante stelsels voor u.

Moeder- en vaderschapsverlof

Ter compensatie van verliezen door onderbreking van werkzaamheden wegens verlof, kunnen zelfstandigen en meewerkende echtgenoten genieten van vergoed verlof. Het bekendste voorbeeld hiervan is het moederschapsverlof. De verlofperiode bedraagt maximum 12 weken, waarvan 3 weken (1 week voor en 2 weken na bevalling) verplicht te nemen en 9 weken voltijds of 18 weken halftijds naar keuze. De uitkering voor zelfstandigen bedraagt 830,67 EUR per week voor de eerste 4 weken en 759,76 EUR vanaf week 5.

De vader of meeouder kan daarnaast genieten van het vaderschaps- en geboorteverlof. Zelfstandigen kunnen hun beroepsactiviteit vanaf 1 januari 2023 onderbreken gedurende maximum 20 dagen of 40 halve dagen. Hiervoor ontvangt de zelfstandige een vergoeding van 96,60 EUR per opgenomen dag.

Minder voorkomende vormen

Enkele minder voorkomende vormen van vergoed verlof voor zelfstandigen zijn het adoptieverlof en pleegouderverlof. In beide gevallen kan er een periode van 6 weken verlof opgenomen worden. Tot slot zijn er nog bepaalde voordelen voor zelfstandigen bij het verstrekken van mantelzorg of palliatief verlof.

Hoewel zelfstandigen geen recht hebben op loopbaanonderbreking, bestaan er een reeks situaties waar zij recht hebben op een vergoeding om zorg te dragen voor hun dierbaren.

Vragen hierover? Contacteer dan één van onze experten via info@ld-m.be.

Geschreven door Willem De Bock

Kent u deze producten al?