Nieuws
|
15 mei 2024

Wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek: gevolgen voor je verzekeringsdekkingen

Het nieuwe boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zorgt voor een ingrijpende verandering in de aansprakelijkheidsregels. Waar werknemers, bestuurders en onderaannemers momenteel nog deels beschermd zijn tegen claims, zal dit in de toekomst niet langer het geval zijn. Dit heeft uiteraard gevolgen voor verschillende verzekeringsdekkingen en de noodzaak om bepaalde risico's af te dekken.

Momenteel kan een benadeelde partij enkel een vordering instellen op contractuele gronden tegen de partij waarmee een contract is afgesloten. Onderaannemers, bestuurders en werknemers kunnen daardoor niet rechtstreeks worden aangesproken door de schadelijder. Na de invoering van Boek 6, verwacht op 1 januari 2025, zal de zogenaamde "uitvoeringsagent" echter ook rechtstreeks kunnen worden aangesproken.

De wetswijzigingen kunnen mogelijks leiden tot een stijging van het aantal schadeclaims. Voor eenzelfde claim kunnen immers verschillende partijen betrokken worden. De noodzaak aan een goede aansprakelijkheidsdekking en uitgebreide rechtsbijstandsdekking neemt dus verder toe. In de verzekeringspolissen moet extra aandacht besteed worden aan de definitie van de verzekerden, zodat ook werknemers, stagiairs, vrijwilligers, zelfstandigen ... mee opgenomen zijn. Onderaannemers dienen hun persoonlijke aansprakelijkheid zelf te verzekeren. De verdedigingskosten van de verzekeraar kunnen echter wel toenemen doordat er vorderingen bij meerdere partijen kunnen gesteld worden.

Impact voor bestuurders

Voor bestuurders van vennootschappen of personen die handelingen als bestuurder stellen, valt de impact van de nieuwe wetgeving niet te onderschatten. Momenteel is een bestuurder reeds persoonlijk aansprakelijk voor fouten gemaakt als bestuurder, wat betekent dat een claim ten laste kan worden gelegd van het privévermogen. Door de verruimde aansprakelijkheid van bestuurders na inwerkingtreding van de wetswijziging, zal de noodzaak tot een passende verzekeringsdekking alleen maar toenemen. Op dit moment is de polis bestuurdersaansprakelijkheid of D&O nog niet bij elke bestuurder bekend, maar we verwachten dat hier snel verandering in zal komen.

De meeste verzekeraars dekken personen die handelingen als bestuurder verrichten. Het is echter opletten geblazen wanneer een groepering van vennootschappen verzekerd moet worden. In dat geval is het nog crucialer dat de polis correct is opgesteld, zodat elke bestuurder in de groep dekking geniet. De rechtsbijstandsgarantie is wellicht de belangrijkste waarborg in de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, aangezien de kosten van verdediging in een rechtszaak rond bestuurdersfouten zeer hoog kunnen oplopen. De verzekeraar zal deze dragen binnen de overeengekomen limiet in het verzekeringscontract.

Conclusie

Tegen de achtergrond van een verruimde aansprakelijkheid van bestuurders en een toenemend consumentenbewustzijn, valt te verwachten dat het aantal ingestelde claims zal stijgen. Hierdoor wint een performante verzekeringsdekking verder aan belang. Wie zijn of haar vermogen wenst te beschermen, zal hier in toenemende mate aandacht voor moeten hebben.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.

Kent u deze producten al?